tel.: +420 721 533 477
mail.: pujcovna@ctyrkolkyduchon.cz

Čtyřkolky Duchoň

Půjčovna čtyřkolek Břeclav


 

SPOLEČNOSTI, SE KTERÝMI JSME USPOŘÁDALI AKCE:

Mlékárny Kunín, Vodovody a kanalizace Hradec králové, společnost Cetelem, Gorenje, společnost O2, Opavia, Peter Pláteník - volejbalista světové úrovňe, Škoda Mladá Boleslav, a spousta dalších...


Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky. Najdete zde servis a služby šité na míru každému klientovi zvlášť - proto nás neváhejte se svými dotazy a požadavky kontaktovat. Tel: 721533477

Půjčujeme čtyřkolky značky Access, Polaris, Masai Keeway, tedy čtyřkolky, které vydrží opravdu hodně. Ale nevydrží úplňe vše, jak se spousta lidí domnívá. To znamená, že můžete jezdit po silnicích, po polních a lesních cestách, anebo jen tak vzít prostě svoji drahou polovičku na celodenní romantický výlet po okolí.

Naše čtyřkolky mají SPZ a na jejich řízení potřebujete řidičské oprávnění skupiny B popřípadě B1 - tedy jako na auto. Čtyřkolky jsou dvoumístné. Stroje mají automatickou převodovku a proto ani ženy nemusí mít strach z dlouhého učení řazení. K zapůjčené čtyřkolce půjčíme i značkovou přilbu - proto si s sebou stačí vzít jen teplé oblečení.

Je Vás více? Rádi byste uspořádali pro své zaměstnance či obchodní partnery zajímavé odreagování? Chcete na svou prezentaci přilákat více zájemců? Velice rádi přijedeme za Vámi s celým vybavením a kompletním servisem. Pouze je zapotřebí, aby jste zajistili nějaký prostor, na kterém bude možno provoz uskutečnit. Mělo by se jednat nejlépe o nezpevněnou plochu bez nebezpečných překážek.

Samozřejmě tyto akce můžete uskutečnit i na motocross trati v Břeclavi, kde je ideální písečný podklad a spousta kopců a převýšení.

Ceny, podmínky a podrobnější informace řešíme individuálně s každým zákazníkem.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktuje.

Provozní a půjčovní řád


Práva a povinosti provozovatele:

1) Půjčovna je povinna zákaznikovi vypůjčené vozidlo předat v řadném technickém stavu.

2) Půjcovna odpovídá za skutečnost, že vypůjčované vozidlo odpovídá českým právním předpisům.

3) Půjčovna je povinna předat zákazníkovi všechny potřebné doklady k vozidlu, jsou li předepsány právním předpisem, a je-li stanovena povinnost pro obsluhu mít tyto předpisy u sebe.

4) Půjčovna je povinna zákazníka seznámit s obsluhou vypůjčovaného vozidla,pokud zákazník neprohlásí,že seznámení s obsluhou nepožaduje.Toto prohlášení se vyznačí v předávacím protokolu.Seznámení s obsluhou se může týkat jen drobných odlišností.

5) Půjčovna je povinna při předání vozidla vyplnit se zákazníkem protokol a vyznačit v něm poškození věci,datum a čas vypůjčení vozidla,výši složené zálohy a předpokládaný čas vrácení čtyřkolky.

6) Při vrácení vozidla je půjčovna povinna spolu se zákazníkem zkontrolovat ho a do protokolu zapsat poškozeni vozidla vzniklá v době výpujčky, datum a čas vrácení motocyklu, celkovou cenu nájmu, vyúčtovat složenou zálohu a potvrdit uhrazení ceny.

7) Pujčovna si může pro svoji jistotu zákazníka vyfotografovat společne se zapůjčeným motocyklem.

8) Každá nehoda nebo odcizení musí být hlášeno Policii čr.Vozidla nejsou havarijně pojišteny, veškeré škody hradí zákazník a to maximálně do 14 dnů od škodné události.

9) V připadě porušení smlouvy nájemcem je možno motocykl okamžite odebrat bez předchozího upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce, s čimž nájemce souhlasí...zároven nájemce hradí veškeré škody a náklady.

10) Všechny motocykly jsou vybaveny vyhledávačem GPS proti odcizení a zákazník hradí veškeré náklady spojené s vyhledáním vozidla.

Práva a povinnosti zákazníka:

1) Zákazník je povinnen si vozidlo před převzetím prohlédnout a zkontrolovat zda případné nedostatky či poškození jsou zapsány v protokolu. na pozdejší reklamace nebude brán zřetel.

2) Zákazník je povinnen složit požadovanou zálohu.

3) Zákazník si může vypůjčit jen vozidlo se kterým umí zacházet.

4) Pokud zákazník nepožaduje seznámit s obsluhou motocyklu, je povinnen sdělit tuto skutečnost provozovateli a potvrdi ji v protokolu. Seznámení se muže týkat jen drobných odlišností

5) Zákazník je povinnen vrátit vozidlo ve stavu v jakém jej převzal a v připadě poškození zaplatit vzniklou škodu.

6) Zákazník ručí i za škodu způsobenou ztrátou či znehodnocením dokladů k věci které spolu s věcí obdržel spolu s věcí ve vypůjčce, pokud ztáta či znehodnocení neumožní věc dále řádně provozovat.

7) Zákazník je povinnen znát právní předpisy nutné k obsluze vypůjčovaného motocyklu.Pokud je třeba k obsluze vypůjčovaného vozidla jakéhokoli dokladu npř. řidičský průkaz. je zákazník povinen jej mít u sebe a bez vyzvání jej předložit provozovateli k nahlédnutí.

8) Zákazník svým podpisem potvrzuje že dané vozidlo převzal v řádném technickém stavu,vozidlo nebude půjčovat jiné osobě, včetně klíčů od vozidla a dokladů, vozidlo bude používano v souladu se svým určením tzn. nebude úmyslně ničeno, používáno v těžkém terénu, nebudou odstraňovány nápisy, nebude přetežováno apod.

9) Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za vozidlo.

10) Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny a je povinen toto pújčovně uhradit.

11) Proražené a píchlé pneumatiky hradí zákazník.

12) Zákazník je povinnen vozidlo vrátit v dohodnutém termínu.Pokud tak neučiní účtuje se smluvní pokuta ve výši 500,- za každé započaté 2 hodiny.Pokud vozidlo nebude vráceno do 4 hodin bude Policii ČR hlášeno odcizení.

Závěrečná ustanovení:

1) Veškeré škody na zdraví a majetku zákazníka,jakož i třetích osob,vzniklé v souvislosti s vypůjčenou věcí jdou k tíži zákazníka,pokud škodu nezavinil provozovatel.

2) Zákazník je povinen při používání věcí dodržovat platné právní předpisy a řídit se jimi.Neznalost zákona neomlouvá.Případné následky z porušení povinnovsti jdou k tíži zákazníka.

3) Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení vozidla a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část smlouvy.Provozní a půjčovní řád je platný do odvolání.